back

CASA MANSO

ARCHITECTS_ Sauquet Arquitectes; Roger Sauquet i Guillem Bosch

PROMOTERS_ Particular

COLLABORATORS_ Carmela Turró_Núria Rello arquitectes

PROJECT_ 2020

BUILDING_ 2008-2009

SURFACE_ 107 m2

PHOTOGRAPHY_ SAa

Habitatge de baix pressupost. Part de l’interior l’han construït els propis usuaris. El programa immediat que se’ns demanava era mínim: 2 sales d’assaig (els propietaris són músics), una habitació, cuina, bany i sala. Amb aquest programa no era necessària la construcció d’un segon pis. Tanmateix es considerà que, de cara a un creixement posterior, valia la pena esgotar el volum que marcava el planejament. Això significava, a nivell urbà, consolidar una cantonada del barri de Gràcia, a nivell domèstic, tenir un espai de grans dimensions buit a l’interior com a reserva per a noves habitacions i, a nivell pressupostari, evitar-nos pagar un forjat. Avui, aquest creixement ja s’ha dut a terme. Els habitants, al néixer el seu primer fill, s’han construït una nova habitació amb les seves pròpies mans.

Housing budget. Part of the interior built by the users themselves. The program was called immediately to us at least 2 rehearsal rooms (the owners are musicians), bedroom, kitchen, bathroom and living room. With this program it was necessary to build a second floor. However it is considered that, in order to increase rear exhaust volume worth marking planning. This meant, at center, consolidating a corner of Gràcia, at home, have a large empty space inside as a reserve for new rooms, and budget level, we avoid paying a forged. Today, this growth has been carried out. The inhabitants, the birth of their first child, have built a new room with your own hands.