back

ESTUDI LACY

ARCHITECTS_ Roger Sauquet

PROMOTERS_ Particular

COLLABORATORS_ Anna Bonet, Berta Fusté, Guillem Bosch, Xavier Sauquet

LOCATION_ Sabadell

PROJECT_ 2010

BUILDING_ 2015

PHOTOGRAPHY_ José Hevia

Nou estudi! Hem llogat els baixos d’una casa de Sabadell, de les típiques, de 4m d’ample i molts metres de llarg. El local presenta des del carrer un únic espai interior, un porxo amb un lavabo que dóna a un pati orientat a migdia. Hem convertit el porxo en una galeria-sala-de-reunions que té un gran vidre obert al pati i al qual protegirem amb tendals. Hem plantejat tots els tanacaments amb fusteries reciclades. L’interior serà diàfan.

 

New studio! We have rented the ground floor of a typical house in Sabadell, 4m wide and many metres long. From the street, the premises have a single interior space, a porch with a washbasin that opens onto a courtyard facing south. We have converted the porch into a gallery or meeting room which has a large open glass window onto the patio and which we will protect with awnings. We have planned all the enclosures with recycled carpentry. The interior will be open-plan.