back

CASA GURREA – MARIA DEL MAR I TONI

ARCHITECTS_ Roger Sauquet, Guillem Bosch

PROMOTERS_ Particular

LOCATION_ Sabadell

PROJECT_ 2013

BUILDING_ 2015

PHOTOGRAPHY_ José Hevia

Rehabilitació d’una casa de cos a Sabadell.
Es decideix mantenir l’escala interior que fa de divisió entre l’estar i la cuina a la planta baixa. Un petit bany aïlla l’espai d’accés de la resta de la sala. A la planta primera s’esgota la fondària edificable afegint un nou volum amb una coberta inclinada d’una sola aigua que s’obre cap el pati.

 

Refurbishment of a house in Sabadell.
It was decided to maintain the interior scale that divides the living room and kitchen on the ground floor. A small bathroom isolates the access space from the rest of the room. On the first floor, the buildable depth is exhausted by adding a new volume with a sloping single-pitched roof that opens onto the courtyard.