back

REMUNTA D’UN HABITATGE A BIGUES

ARCHITECTS_ Roger Sauquet

COLLABORATORS_ Anna Bonet, Berta Fusté, Guillem Bosch, Xavier Sauquet

LOCATION_ Bigues i Riells, Catalunya

PROJECT_ 2015

SURFACE_ 50m2

PHOTOGRAPHY_ José Hevia

Ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat. Es tracta d’una edificació dels anys 1950, que entrà dins del pla governamental de construcció d’una quinzena de “cases barates” a Bigues i Riells. La casa original consistia en una planta de poca superfície, de dos cossos, d’uns 40 metres quadrats, amb una coberta a dues aigües. Les cases estaven situades en parcel·les mínimes i la que s’ha ampliat, concretament, està situada al marge d’un torrent. Era de les poques que encara es conservava amb una sola planta, tot i que el 2003 se li afegí un tercer cos a la planta baixa.

El projecte consisteix en remuntar un primer pis ocupant dos dels tres cossos preexistents i deixant part de la primera coberta a dues aigües visible. La nova escala és un cos corbat que afecta mínimament el jardí. El volum que s’enfila per sobre del preexistent repeteix les dues aigües, però elimina el voladís perimetral augmentant la netedat del contacte de la casa amb el cel. L’ampliació s’identifica amb la construcció preexistent a partir d’adoptar-ne la forma a dues aigües i el color blanc, però se’n diferencia per la textura de la façana realitzada amb un maó manual pintat.

Interiorment, el primer pis té 4 cossos dividits en creu, tres dels quals són habitacions que aprofiten l’alçada central de la coberta amb un altell. Els envans i els extradossats s’han realitzat amb maó manual de cantell per a compensar amb inèrcia tèrmica la lleugeresa d’una estructura aixecada amb panells de fusta laminada i fortament aïllada amb suro.