back

PLAÇA MESTRE PLANAS

ARCHITECTS_ Roger Sauquet, Xavier Sauquet, Guillem Bosch

PROMOTERS_ Ajuntament de Sabadell

LOCATION_ Plaça Mestre Planas, Sabadell

PROJECT_ 2008

BUILDING_ 2009

SURFACE_ 3.000m2

PHOTOGRAPHY_ SAa

L’anterior configuració de la plaça establia una esplanada de sauló a una cota lleugerament elevada respecte els carrers del voltant. Es decideix igualar la rasant de la plaça amb la dels carrers per eliminar els antics murs de contenció, bo i mantenint molts dels arbres existents. El salt de cota entre la soca dels antics arbres i les rasants actuals es resol amb talussos o amb bancs prefabricats de formigó que fan de mur de contenció.

The previous configuration of the square had a high platform surrounded by wide concrete walls that preventing the free access from the street. We decided match the square slope with the slope of the streets and demolish the walls, keep the old trees letting them on grass dunes. Concrete banks are used as retaining walls.