back

REHABILITACIÓ CASA GRAU

ARCHITECTS_ Roger Sauquet i Guillem Bosch

PROMOTERS_ Ajuntament Sabadell, COAC Vallès i COEIC Vallès

LOCATION_ Plaça del Gas, Sabadell

PROJECT_ 2006-2008

SURFACE_ 985 m2

Concurs guanyat i aturat. Habitatge burgès que es rehabilita com a seu de diferents col•legis professionals a Sabadell. L’antic jardí de la casa s’obre a la plaça que l’envolta. El mirador del jardí passa a ser el vestíbul d’accés de l’edifici i pot ser utilitzat com a espai expositiu.

Competition won. Bourgeois home is rehabilitated to host various professional colleges in Sabadell. The old garden of the house opens onto the square that surrounds it. The viewpoint of the garden becomes the entrance hall of the building and can be used as an exhibition space.